Objednávka / Kontakt

  Odesláním objednávky souhlasím s Obchodními podmínkami a regulemi GDPR (text níže)

  Získávání a zpracovávání osobních údajů

  Správce Renata Provázková a Vlastislav Provázek prohlašují, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Klientem a zasílání obchodních sdělení. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí týkající se objednané služby, zboží (sdělení jména a adresy dodání).

  Správce Renata Provázková a Vlastislav Provázek postupují tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Klientem správci, za účelem splnění objednávky a zasílání obchodních sděleních jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu.

  Právo na informace

  Správce Renata Provázková a Vlastislav Provázek má zákonnou povinností Klienta jako subjekt osobních údajů ve smyslu § 11 – 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., informovat o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Klient má právo být kdykoli na žádost informován o tom, jaké údaje správce o Klientovi zpracovává, pro jaké účely a dále o tom, jakým dalším subjektům jsou osobní údaje Klienta předávány, v jakém rozsahu a pro jaký účel. Klient má právo k přístupu ke svým osobním údajům, na jejich opravu, blokaci nebo likvidaci nesprávných nebo nepřesných údajů. Pokud má Klient otázky týkající se zpracování svých osobních údajů, může je směřovat na info@pohodlna-dieta.cz

  Použití a postoupení osobních údajů

  Správce Renata Provázková a Vlastislav Provázek používá Klientovy osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

  Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Prohlášení prodávajícího: Správce Renata Provázková a Vlastislav Provázek se zavazují plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat Klienta, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které Klient zadává v objednávkovém formuláři na webu info@pohodlna-dieta.cz jsou nezbytné pro identifikaci Klienta jako objednavatele produktu. Správce Renata Provázková a Vlastislav Provázek je používá k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb Klienta a pro komunikaci s Klientem.

  Detailní osobní data Klienta i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

  Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Správce Renata Provázková a Vlastislav Provázek se sídlem Komenského 542, PSČ: 696 62, IČ:75726807, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

  Ve Strážnici 20.5.2018

  Provozovna

  Radějovská 848
  Strážnice
  696 62
  Ič. 75726807